Oversendelse av kurs og verktøy for å styrke kommunens arbeid med menneskerettigheter

NIM-B-2024-008
Brev til kommunedirektør fra Norges institusjon for menneskerettigheter (pdf) 176.77 KB

NIM har sendt brev til landets kommunedirektører. Formålet med brevet er å oversende kurs, verktøy og ressurser NIM har utarbeidet for å bistå kommunene med å styrke arbeidet med å gjennomføre menneskerettighetene lokalt. I tillegg gir NIM noen overordnede råd til hvordan kommunene kan få en mer systematisk tilnærming til menneskerettighetene.