Synliggjøring av krav til menneskerettslige vurderinger i Utredningsinstruksen og veileder til Utredningsinstruksen

NIM-B-2024-014
Synliggjøring av krav til menneskerettslige utredninger i Utredningsinstruksen og veileder til Utredningsinstruksen (pdf) 73.99 KB

NIM har sendt brev til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om behovet for synliggjøring av krav til menneskerettslige utredninger i Utredningsinstruksen og veileder til Utredningsinstruksen.