Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?

Norges institusjon for menneskerettigheter
Akersgata 8
Påmeldingen er stengt
Hendene til en eldre person foldet over et kne.

En rekke mediesaker, rapporter og tilsyn har de senere årene illustrert at det fortsatt eksisterer betydelige mangler og lovbrudd i eldreomsorgen, og at mange eldre sliter med å få innfridd sine rettigheter. Norge har også fått anbefalinger fra internasjonale organer om å styrke eldres menneskerettighetssituasjon. Parallelt med dette legges Eldreombudet ned fra og med 1. juli i år.

7. juni lanserer NIM en rapport om eldres menneskerettigheter i Norge. NIM har sett på tre problemområder: vold og overgrep, tvungen helsehjelp, og underernæring og uheldig legemiddelbruk. Rapporten bygger videre på NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – syv utfordringer» fra 2019, som fant at eldre møter menneskerettslige utfordringer på en rekke samfunnsområder i Norge. NIM spør: Hvordan står det til med eldres menneskerettigheter i 2023? Har det skjedd fremgang, eller står eldres menneskerettighetssituasjon på stedet hvil?

Les rapporten her:

Seminaret vil bestå av en innledning fra NIM, etterfulgt av en panelsamtale moderert av NIMs spesialrådgiver Anine Kierulf.

Panelet består av:

  • Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Carl Ivar Hagen (Frp), stortingsrepresentant
  • Bente Lund Jacobsen, eldreombud
  • Gro Nystuen, assisterende direktør i NIM

Praktisk informajson:

  • Dørene åpner kl. 08:30, og arrangementet starter kl. 09:00.
  • Arrangementet vil foregå i NIMs lokaler i Akersgata 8 i Oslo sentrum.
  • Det vil bli enkel servering.
  • Meld deg på her for å delta:

Bestillinger

Bestilling er stengt for denne hendelsen.