Lansering av Redd Barnas undervisningsmateriell om vold og overgrep mot barn på samisk

Kl.

Redd Barna og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ønsker lærere, barnehageansatte og andre som jobber med og for barn velkommen til lansering av Redd Barnas undervisningsmateriell som passer til filmen «Mu rumaš lea mu iežan /Kroppen min eier jeg».

 

Program:

  • 10.00: Velkommen v/Mikkel Eskil Mikkelsen (via video), rådsmedlem Sametinget
  • 10.10: Vold og overgrep i samiske samfunn v/Johan Strömgren, regionkontorleder i NIM
  • 10.20: «Mu rumaš lea mu iežan / Kroppen min eier jeg» v/Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna og Risten Birje Steinfjell, seniorrådgiver i Redd Barna
  • 10.50: Diskusjon
  • 11.15:  Avsluttende ord v/NIM og Redd Barna

Forebygging av vold og overgrep mot barn

Alle som møter barn i sitt arbeid har både en mulighet og en forpliktelse til å bidra til å forebygge vold og overgrep mot barn. Nøkkelen til slik forebygging er kunnskap hos dem det gjelder – barna. En viktig arena for å sikre slik kunnskap er i skolen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) peker i sin rapport fra 2019 på at 1 av 20 har opplevd overgrep, i hovedsak utenfor hjemmet. 1 av 4 oppgir en forelder som overgriper.

I 2018 utga NIM temarapporten «Vold og overgrep i samiske samfunn». I rapporten fremkommer det at samer er mer utsatt for vold enn andre. Dette viser at vold og overgrep er et omfattende samfunnsproblem i Norge, og at det er særlige utfordringer i samiske samfunn. NIM anbefaler i sin rapport at det må utvikles opplæringsmateriale som kan brukes på skoler for å bedre forebygge vold og overgrep.

Redd Barna har lenge jobbet med dette temaet og understreker betydningen av at barn lærer om egen kropp og egne grenser. På bakgrunn av dette har Redd Barna utviklet undervisningsmateriell som passer til filmen «Mu rumaš lea mu iežan / Kroppen min eier jeg». Dette undervisningsmaterialet er nå oversatt til nordsamisk og det er ønskelig at det blir brukt på skoler. Forebygging av vold og overgrep mot barn er også et felles anliggende.

Praktisk informasjon:

  • Seminaret er åpent for alle, men er av særlig interesse for lærere og andre som jobber med barn.
  • Påmelding er ønskelig.
  • Sted: Diehtosiida, Hánnoluohkká 45, Kautokeino, rom Sullodat.

Velkommen!

 

 

Bestillinger

Bestilling er stengt for denne hendelsen.