Menneskerettighetssituasjonen i Norge: Hva bør Stortinget ta tak i?

Forstanderskapssalen på Sentralen
Øvre Slottsgate 3
Påmeldingen er stengt
Trine Skei Grand, Adele Matheson Mestad, Emilie Enger Meh, Hadia Tajik, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Audun Lysbakken og Bård Hoksrud.

Fredag 22. mars ønsker Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) velkommen til lansering av årsmeldingen for 2023 hvor vi nok en gang har oppsummert de viktigste hendelsene på menneskerettighetsfeltet i året som har gått.

2023 var preget av et dystert globalt bakteppe: Det var det varmeste året som noen gang er registrert på jorda, krig og konflikt herjet og vi så nok et år med demokratisk tilbakeslag.

Og selv om Norge fortsatt ligger høyt i menneskerettighets- og demokratikåringer og skårer høyt på indikatorer som måler rettsstat, demokrati og likestilling, ser vi utfordringer også her: Krigen i Ukraina førte til en stor flyktningstrøm, en presset økonomi bidro til at matkøene vokste og ekstremværet «Hans» minnet oss om menneskets sårbarhet i møte med et stadig mer uforutsigbart klima. Norge hadde det høyeste drapstallet på ti år, ble domfelt i ytterligere ni saker i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i barnevernssaker, tilliten til institusjoner og politikere sank og nok en gang ble det avdekket kritikkverdige forhold i eldreomsorgen og i kriminalomsorgen.

Fredag 22. mars kl. 09.00 skal vi oppsummere både lyspunkter og utfordringer på menneskerettighetsfeltet i året som gikk sammen med innsiktsfulle innledere. Justisminister Emilie Enger Mehl skal holde innlegg om regjeringens arbeid med menneskerettigheter, vi skal presentere våre anbefalinger til Stortinget, og spørre Hadia Tajik, Audun Lysbakken, Bård Hoksrud og Ingvild Wetrhus Thorsvik om hva de mener Stortinget bør ta tak i på menneskerettighetsfeltet og hvor menneskerettighetsskoen trykker.

Program

  • Kl. 08.30: Lett servering
  • Kl. 09.00: Velkommen v/NIMs styreleder Trine Skei Grande
  • Kl. 09.05: Menneskerettighetstalen v/NIMs direktør Adele Matheson Mestad
  • Kl. 09.20: Regjeringens arbeid med menneskerettigheter v/justisminister Emilie Enger Mehl
  • Kl. 09.30: Paneldebatt: Hva bør Stortinget ta tak i? Deltakere: Hadia Tajik, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Audun Lysbakken og Bård Hoksrud
  • Kl. 10.15: Slutt

Påmelding

Arrangementet krever påmelding (se boks nedenfor). Vær rask, det fyller seg fort opp!

Praktisk informasjon

Arrangementet varer fra kl. 09.00–10.15, men det blir lett servering fra kl. 08.30.

Sted: Forstanderskapsalen på Sentralen i Oslo.

Adresse:  Øvre Slottsgate 3, 0157

Arrangementet blir ikke strømmet.

Har du spesielle behov? Kontakt vår kommunikasjonsrådgiver Nora Vinsand på e-post nora.vinsand@nhri.no for tilrettelegging, for eksempel ved behov for teleslynge. Lokalet er universelt utformet.

Bestillinger

Bestilling er stengt for denne hendelsen.