Seminar: Frihet fra vold i samiske samfunn

Kl.
Diehtosiida, rom Sáhkaskáidi (auditoriet)

Vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem – også i samiske samfunn. SAMINOR II undersøkelsen viser en høy forekomst av voldsutsatthet særlig blant samiske kvinner. Ny forskning viser også at samiske kvinner er mer utsatt for partnervold enn ikke-samiske kvinner. Regjeringen publiserte nylig sin nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner, «Frihet fra vold». Handlingsplanen inneholder flere tiltak mot vold og overgrep i samiske samfunn, utarbeidet i samråd med blant annet Sametinget.

Hvordan kan man bedre forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner i samiske samfunn? Hva vet vi om omfanget og årsakene? Og hva er veien videre etter handlingsplanen? Det finnes ingen korte svar på disse spørsmålene, men 16. september inviterte NIM et knippe sentrale aktører til å dele både kunnskap og perspektiver på disse spørsmålene. Se opptak fra seminaret nedenfor.

Program

  • 13.00 Velkommen, v/Marit Berger Røsland, styreleder i NIM. Se opptak her.
  • 13.05 Frihet fra vold i samiske samfunn, v/Aili Keskitalo, sametingspresident. Se opptak på norsk her. Se opptak på samisk her.
  • 13.20 Kunnskapsstatus etter SAMINOR II, v/Astrid M. A. Eriksen, forsker ved UiT. Se opptak her.
  • 13.40 Erfaringer fra Tysfjordssaken, v/Lars Magne Andreassen, direktør Árran lulesamisk senter. Se opptak her.
  • 13.55 Kaffepause
  • 14.15 Forebygging og etterforskning, v/Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark. Se opptak her.
  • 14.30 Vold i nære relasjoner – en menneskerettslig utfordring, v/Mina Haugen, rådgiver i NIM. Se opptak her.
  • 14.45 Panelsamtale moderert av Johan Strömgren og avsluttende ord v/NIMs direktør Adele Matheson Mestad. Se opptak her.