Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–8 av 8 treff.

   Innspill til rapport til Stortinget fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

   NIM mener at Sannhets- og forsoningsrapporten er et viktig grunnlag for å forstå dagens menneskerettighetsutfordringer til samer, kvener og skogfinner. NIMs innspill følger i hovedsak kommisjonens inndeling av tiltak. NIM berører temaene 1) tap av språk, 2) kunnskap og holdninger, 3) forebygging av konflikter, 4) inngrep i samiske bruksområder, 5) implementering og 6) vold og overgrep. NIM håper at kommisjonens rapport og den politiske behandlingen av den vil styrke dialogen og bidra til økt forståelse mellom statlige myndigheter og minoritetssamfunnene og mellom majoritetssamfunnet og minoritetene. Kommisjonens rapport føyer seg inn i rekken av grundige utredninger som inneholder flere tiltak som etter NIMs syn vil styrke realiseringen av flere menneskerettigheter. Det viktige nå, er at de følges opp gjennom effektive og målrettede tiltak.

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-H-2024-017

   Forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene

   NIM har sent brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i forkant av deres behandling av forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene. NIM mener dette er viktige forslag som vil trygge domstolenes uavhengighet, og anbefaler derfor at forslagene bør vedtas.

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-B-2024-002

   Forslag om begrensnings- og derogasjonsadgang i Grunnloven

   NIM har send et høringsinnspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om grunnlovfesting av en derogasjonshjemmel og en begrensningshjemmel i Grunnlovens menneskerettighetskapittel.

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-H-2024-013

   Om Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og vår rolle overfor Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen

   Fra og med 1. oktober 2021 er alle saker og dokumenter på Stortinget som angår NIM blitt overført fra justiskomiteens til kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde. NIM har derfor sendt brev til den nye kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, for å gi informasjon om NIMs mandat og en oversikt over hvordan vi kan yte bistand.

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-B-2021-017
   Norges lover

   Innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om endringer i Grunnlovens § 108

   NIM mener at Grunnloven i størst mulig grad bør gjenspeile den terminologien som er anerkjent av norske myndigheter gjennom praksis over lengre tid og som er i tråd med den internasjonale begrepsbruken. Det er også ønskelig at ordlyden er så presis og tydelig som mulig. Les mer i vårt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-H-2018-020