Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 276 treff.
   Pernille Borud og Mina Haugen

   Voldtekt: behov for et helhetlig løft

   Kronikk av Mina Haugen og Pernille Borud, rådgivere i NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 10. juni 2024. Arbeidet med å forebygge og bekjempe voldtekt har mangler i alle ledd. Nå har vi kunnskapen til å gjøre noe med det. Siden Straffelovrådet leverte sin utredning om straffelovens regler om seksuallovbrudd i 2022, har debatten om utformingen […]

   Stilisert og simplifisert europakart i pride-farger

   Nye funn om skeives situasjon i Europa

   EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) har undersøkt skeives situasjon i Europa. Mens det er gjort fremskritt på en del områder, finnes det fremdeles store og økende utfordringer.

   40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året

   Det viser en undersøkelse utført av Verian på oppdrag fra NIM. I tillegg fremkommer det at mer enn én av fem er enig i påstand om at kampen for LHBT+-personers rettigheter har gått for langt, samt at de som ikke har noen skeive i sin nære omgangskrets eller ikke kjenner noen skeive i større grad har negative holdninger til og oppfatninger om skeive.

   Tallet 50 skrevet med regnbuebånd, på lys blå bakgrunn.

   Skeives rettigheter i Norge gjennom 50 år

   Vern mot hatytringer, likekjønnet ekteskap, og adgang til å endre ens juridiske kjønn. Skeives rettighetsvern har gjennomgått en enorm utvikling de siste 50 årene.

   Fasaden på Høyesterettsbygningen, stilisert i rosa- og gråtoner, med teksten "LOV SANDHET RET" i mørkeblå skrift over vinduene.

   Ny sak i Høyesterett: Snapchat-forbud ikke i strid med menneskerettighetene

   Høyesterett avgjorde i avdeling den 30.mai en sak om ytringsfrihet og retten til privat- og familieliv. Saken gjaldt utmåling av straff mot en mann som ble dømt for seksuallovbrudd overfor barn. Spørsmålet for Høyesterett var om forbud mot bruk av Snapchat krenket mannens menneskerettigheter.

   Anine Kierulf

   Fornuft og fortvilte følelser

   Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 25. mai 2024.

   Fasaden på Høyesteretts hus i Oslo.

   Menneskerettighetsnytt fra Høyesterett

   Høyesterett har den siste tiden behandlet to saker om menneskerettighetene, én om om domstolene skal tillate at krav på fastsettelsesdom om blant annet brudd på regler i Grunnloven fremmes etter tvisteloven, og én om kontroll av private telefonsamtaler under soning i fengsel krenker innsattes rettigheter. I denne artikkelen gjennomgås avgjørelsene kort.