Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 46 treff.
   Naturskjønt bilde av kyst, med oljeplattform i bakgrunnen

   Tredjepartsintervensjon til EMD i den norske klimasaken

   Sammen med de europeiske nasjonale institusjonene for menneskerettigheter (ENNHRI), har NIM inngitt et tredjepartsinnlegg til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i den norske klimasaken Greenpeace Nordic and others v. Norway. Saken er prioritert som en potensiell «impact case», som reiser «important question[s] of general interest capable of having major implications for domestic legal systems or for the European system». I innlegget peker NIM særlig på betydningen av offentlig tilgjengelige utredninger av den potensielle klimaeffekten av fremtidige forbrenningsutslipp før det gis tillatelser til å lete etter ny olje og gass. Formålet med dette er å sikre miljø- og demokratihensyn, og at menneskerettighetene forblir effektive.

   NIMs rapport om SP artikkel 27 og oppfølging av Fosen-dommen

   NIM sendte 1. april 2022 et brev til Olje- og energidepartementet, dels for å gi en nærmere presentasjon av rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder» og dels for å uttrykke noen synspunkter på betydningen av Fosen-dommen i et menneskerettslig perspektiv. Blant annet fremheves at det i forlengelsen av Fosen-dommen er et pågående menneskerettighetsbrudd for reineierne på Fosen, og at myndighetene har en menneskerettslig reparasjonsplikt.

   Til: Olje- og energidepartementet
   NIM-B-2022-010

   Ytterligere innspill til representantforslag 56 S (2021-2022)

   NIM har sendt et nytt innspill til Stortinget i forbindelse med behandlingen av forslaget om å gi barn klagerett til FN. NIM mener at saken burde vært bedre opplyst, og ber Stortinget vurdere å be regjeringen utrede spørsmålet nærmere.

   Til: Forslagsstillerne bak representantforslag 56 SStortingets utenriks- og forsvarskomité
   NIM-B-2022-009