Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 61–65 av 65 treff.

   Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved utbruddet av covid-19 i Oslo kommune

   I dette brevet retter NIM seg mot Oslo kommune, som landets største kommune, og som en av de kommunene som har vært alle hardest rammet av koronapandemien. Byrådet i Oslo kommune innførte ytterligere tiltak som vil gjelde fra 10. til 25. mars. Flere av tiltakene i Oslo kommune, både de som har vart en stund og de som ble truffet nylig, griper inn i befolkningens menneskerettigheter. Kommunene har en helt sentral rolle i den praktiske gjennomføringen av sentrale menneskerettigheter, og kommuners menneskerettighetsforpliktelser fremtrer spesielt tydelig i situasjoner der kommunen opptrer som offentlig myndighetsorgan. Inngrepene må være forholdsmessige, og det hører til denne vurderingen at befolkningen får informasjon om hvordan Oslo kommune har vurdert og fortsatt vurderer forholdsmessigheten ved at eksisterende tiltak videreføres og de nye tiltakene rettet mot barn og unge. NIM ønsker med dette brevet å opprette dialog med kommunen og stiller spørsmål for å få innsikt i deres pandemihåndtering og forholdet til menneskerettighetene.

   Til: Oslo kommune
   NIM-B-2021-005

   Vedrørende arrestpraksis for mindreårige i Oslo politidistrikt

   NIM har sendt brev til Oslo politidistrikt om arrestpraksis for mindreårige i Oslo. NIM viser i brevet til undersøkelser og funn gjort av Forsvarergruppen i advokatforeningen, som påpeker flere kritikkverdige forhold for mindreårige arrestanter. NIM understreker at flere av disse problemstillingene har en side til menneskerettighetene, og at barn har særlige rettigheter når det gjelder pågripelse og arrest.

   Til: Oslo politidistrikt
   NIM-B-2020-009