Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 41–50 av 65 treff.

   Forespørsel om møte med kommunal- og distriktsminister

   NIM har sendt brev til kommunal og distriksminister Bjørn Arild Gram hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» og dens anbefalinger. 

   Til: Kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram
   NIM-B-2021-027

   Mulighet for bistand fra NIM i tilknytning til behandling av Dok. 8:50 S (2021-2022)

   NIM har sendt brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandling av representantforslag 50 S (2021-2022). I brevet orienterer NIM om vårt arbeid med ivaretakelse av menneskerettighetene under koronapandemien, og stiller oss disponibel for å gi bistand i tilknytting til representantforslaget.

   Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
   NIM-B-2021-026
   Bryggen i Bergen

   Brev til helse- og omsorgsdepartementet om behov for presiseringer i regelverket for karantene og isolasjon

   NIM har sendt brev til helse- og omsorgsdepartementet med vurderinger av behov for klargjøring av vilkår for og unntak fra regler om isolasjon og smittekarantene ved mistanke om varianten omikron i covid-19-forskriften. Henvendelsen er foranlediget av Bergen kommunes lokale beslutning om at alle smittetilfeller skulle behandles som omikron, som kommunen senere gikk tilbake på.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-B-2021-025

   Fri sakførsel ved påstand om brudd på EMK

   NIM har sendt brev til Statens sivilrettsforvaltning og bedt om en nærmere redegjørelse for praktiseringen av reglene for fri sakførsel i saker om brudd på EMK.

   Til: Statens sivilrettsforvaltning
   NIM-B-2021-024

   Forespørsel om møte med administrerende direktør i KS

   NIM har sendt brev til administrerende direktør i KS hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» samt for å diskutere et mulig samarbeid om oppfølging av rapporten.

   Til: Administrerende direktør i KS
   NIM-B-2021-023

   Åpent brev fra GANHRI til verdens ledere

   NIM og 116 andre nasjonale institusjoner for menneskerettigheter ber i et åpent brev til statene på COP26 om at de forplikter seg til større utslippskutt for å sikre menneskers rett til liv og helse.

   Til: Statene på COP26

   Forespørsel om møte med ny justis- og beredskapsminister

   NIM har sendt brev til justis- og beredskapsministeren hvor temaet er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

   Til: Justis- og beredskapsdepartementetJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
   NIM-B-2021-022

   Forespørsel om møte med ny klima- og miljøminister

   NIM mener det er en risiko for at Norges begrensede nasjonale utslippskutt, betydelige eksporterte forbrenningsutslipp og mangel på spesifiserte årlige planer frem til nullutslipp er i strid med grunnleggende rettigheter. For å styrke den menneskerettslige etterlevelsen på klimaområdet, anbefaler NIM den nye klima- og miljøministeren å revidere klimaloven for å lovfeste 1,5-gradersmålet, spesifisere årlige kutt frem til nullutslipp og opprette en uavhengig klimakommisjon.

   Til: Klima- og miljødepartementetKlima- og miljøminister Espen Barth Eide
   NIM-B-2021-021