NOU 2016:4 Ny kommunelov

NIM-H-2016-006
høringssvar til Høring - NOU 20164 Ny kommunelov (pdf) 291.74 KB
Norges lover
Norges lover

NIMs forslag ar at kommunenes menneskerettighetsforpliktelser og rolle i gjennomføringen av menneskerettighetene tydeliggjøres i loven.

NIMs forslag ar at kommunenes menneskerettighetsforpliktelser og rolle i gjennomføringen av menneskerettighetene tydeliggjøres i loven.