høringssvar til Høring - NOU 20164 Ny kommunelov (292 KB)
Norges lover

NIMs forslag ar at kommunenes menneskerettighetsforpliktelser og rolle i gjennomføringen av menneskerettighetene tydeliggjøres i loven.