Muntlig innlegg til formøte i FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Innlegg i hovedmøte - CRPD (pdf) 115.81 KB
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

De saker som tas opp er praktiseringen av vergemålsloven og tvangsbruk overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern, i somatisk helsehjelp og for eldre i sykehjem.

Komiteen var samlet 24. september 2018 til pre-session, der komiteen utarbeider saksliste eller «List of Issues» for sitt videre arbeid. NIM fikk anledning til ytterligere å kommentere og utdype sitt skriftlige innspill av 8. august 2018 til komiteen. Komiteen utarbeider på bakgrunn av innspillene fra frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner spørsmål til Norge. Norge vil senere bli bedt om å besvare komiteens spørsmål før den formelle høringen i 2019. Dagens møte er del av komiteens forberedelser til dens formelle høring og dialog med Norge neste år.

Du finner vårt muntlige innlegg ved å følge lenken/knappen over bildet på denne siden eller ved å trykke her.