En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge

NIM-R-2020-003
En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge (pdf) 17.74 MB

I denne rapporten gjennomgår NIM de menneskerettslige rammene for innsamling av samisk statistikk.

Rapporten skisserer en menneskerettighetsbasert tilnærming til urfolksstatistikk og forklarer hvorfor systematiserte data er viktig for gjennomføringen av urfolks rettigheter, men også hvorfor tilstrekkelige sikkerhetstiltak må være på plass for å beskytte urfolksdata og forhindre misbruk.

Rapporten diskuterer også historien til samisk statistikk i Norge, og undersøker datakildene om samer som er tilgjengelige i dag.

Selv om det ikke er noen eksplisitt menneskerettighetsforpliktelse å systematisere statistiske data etter etnisitet eller urfolksstatus, mener NIM at dagens tilnærming til samisk statistikk i Norge ikke gir et tilstrekkelig empirisk grunnlag for å overvåke gjennomføringen av statens menneskerettighetsforpliktelser overfor samene.

Denne rapporten er også tilgjengelig på engelsk.

En oppsummering av rapporten er også tilgjengelig på samisk.