NIMs årsmelding for 2019 (Dokument 6 2019–2020) ble overlevert Stortinget 1. april. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

Direktør Adele Matheson Mestad med årsmeldingen for 2019
Direktør Adele Matheson Mestad med årsmeldingen for 2019

Selv om Norge er et land med et velfungerende demokrati, velferdssystem og rettsvesen – og med gode mekanismer for å ivareta menneskerettighetene – viser året som gikk, at det også her til lands er behov for forbedringer på flere viktige områder.

Dette året har NIM valgt å komme med færre anbefalinger enn tidligere. Det gis fire anbefalinger på følgende områder: Barnevern, isolasjon i fengsler, vold i nære relasjoner og tvang i helse- og omsorgssektoren.

I årsmeldingen finner du også en oversikt over NIMs tidligere anbefalinger, statistikk om menneskerettighetene og mye mer.