NIMs årsmelding til Stortinget 2019

DOK6-2019-2020
Direktør Adele Matheson Mestad med årsmeldingen for 2019
Direktør Adele Matheson Mestad med årsmeldingen for 2019

NIMs årsmelding for 2019 (Dokument 6 2019–2020) ble overlevert Stortinget 1. april. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

Selv om Norge er et land med et velfungerende demokrati, velferdssystem og rettsvesen – og med gode mekanismer for å ivareta menneskerettighetene – viser året som gikk, at det også her til lands er behov for forbedringer på flere viktige områder.

Dette året har NIM valgt å komme med færre anbefalinger enn tidligere. Det gis fire anbefalinger på følgende områder: Barnevern, isolasjon i fengsler, vold i nære relasjoner og tvang i helse- og omsorgssektoren.

I årsmeldingen finner du også en oversikt over NIMs tidligere anbefalinger, statistikk om menneskerettighetene og mye mer.
Les årsmeldingen på nett her