Behov for styrking av barns klagemuligheter

NIM-B-2022-018
Forside til dette dokumentetBehov for styrking av barns muligheter til å klage over brudd på sine rettigheter (pdf) 162.58 KB
Fra debatten «Barnas rettsstat- om barns rettslige handleevne» under Arendalsuka. Med Sara Eline Grønvold, Redd Barna, Tuva Myklebust Jacobsen,Barnas jurist, Merete Smith, Advokatforeningen, KIrsten Kolstad Kvalø, Norges institusjon for menneskerettigheter.

NIM har sammen med Advokatforeningen, Redd Barna og Barnas jurist sendt brev til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om behov for styrking av barns muligheter til å klage over brudd på sine rettigheter.

Brevet er en oppfølging av en debatt på Arendalsuka der NIM deltok sammen med de nevnte organisasjonene. NIM har lenge vært opptatt av at barns muligheter til å klage over brudd på sine rettigheter må styrkes, og har også sendt brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe om dette.

I brevet foreslår NIM og organisasjonene at det legges opp til en bred utredning, gjerne gjennom nedsettelse av et offentlig utvalg, som kan se helhetlig på barns rett til å klage gjennom ulike instanser i norsk offentlig forvaltning, identifisere både rettslige og faktiske hindre, og vurdere hvordan barns klagerett kan styrkes, slik at barns rettigheter i større grad også blir oppfylt i praksis.

Debatten fra Arendalsuka ser du her: