FNs permanente forum for urfolkssaker oppfordrer norske myndigheter til å følge opp Fosen-dommen

Et bredt utsyn over generalforsamlingssalen i FN.
Generalforsamlingssalen under åpningen av FNs permanente forum for urfolkssaker i 2022. Foto: UN photo.

FNs permanente forum for urfolkssaker kom 27. april med utkast til sin sluttrapport fra årets sesjon, hvor norske myndigheter oppfordres til å følge opp Fosen-dommen fra 2021 så snart som mulig. Rapporten understreker også viktigheten av at norske myndigheter iverksetter tiltak mot økt hatprat og hets mot samer som er kommet i kjølvannet av Fosen-saken.

Les hele utkastet til rapporten her.

Hva er FNs permanente forum for urfolkssaker

FNs permanente forum for urfolkssaker ble etablert av FN i 2000, og møttes for første gang i FNs hovedkvarter i New York 2002. Forumet har 16 medlemmer, der halvparten er utpekte urfolksorganisasjoner, og den andre halvparten er regjeringer fra syv regioner i verden. Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet, og sender flere representanter hvert år.

Forumet er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd, og har som oppgave å gi råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor temaene:

  • økonomisk og sosial utvikling
  • kultur
  • utdanning
  • helse
  • menneskerettigheter

I tillegg til disse temaene, fokuserer forumet årlig på et utvalgt tema innenfor mandatet. Forumet fungerer gjennom dette som en internasjonal arena for diskusjon mellom FNs medlemsstater, representanter for urfolk og andre FN-organer. Forumets medlemmer avgir en årlig rapport med anbefalinger til FNs økonomiske og sosiale råd basert på disse diskusjonene. Anbefalingene kan dreie seg om forhold som for eksempel berører medlemsstatene, ulike FN-organer, organisasjoner, finansieringssystemer eller næringslivet.

Årets forum ble arrangert fra 17. til 28. april, og hadde som tema en rettighetsbasert tilnærming til urfolk, klimaendringer og helse.

Du kan lese mer om FNs permanente forum og årets tema samt NIMs arbeid med Fosen-saken her: