NIMs arbeid med Fosen-saken

NIMs mandat omfatter alle menneskerettigheter Norge er bundet av, inklusive urfolksrettigheter. NIM har siden oppstart i 2015 derfor arbeidet med å fremme samiske rettigheter i ulike sammenhenger.

I 2019 startet vi arbeidet med en rapport om det menneskerettslige vernet som følger av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som ble utgitt i januar 2022: «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder». Etter at Fosen-dommen falt i Høyesterett i oktober 2021, har NIM skrevet en rekke kronikker, artikler og brev om nettopp Fosen-saken.

Her følger en oversikt over noe av det NIM har gjort:

 • kronikk

  Kronikk i Klassekampen i forkant av dommen: «Retten til livsgrunnlaget» av direktør Adele Matheson Mestad.

  Kronikken ble også publisert i Adresseavisen dagen etter.

 • Nettartikkel

  Høyesterett i storkammer avsier dommen hvor de kommer  til at to av vindkraftutbyggingene på Fosen, Storheia og Roan, krenker samenes rett til å utøve sin kultur og er brudd på SP artikkel 27.

  NIM publiserer nettartikkelen: «Høyesterett: Vindkraftutbyggingen på Fosen krenker urfolks menneskerettigheter».

 • Frokostseminar

  Frokostseminar i Kautokeino. 

  Arrangør NIM. Presentasjon av dommen og paneldiskusjon med Eirik Larsen, politisk rådgiver Sametinget, Isak Henrik Eira seniorrådgiver Protect Sapmi og Johan Strömgren NIM.

 • kronikk

  Kronikk i Adresseavisen: «Fosen-dommen, hva betyr den?» av regionkontorleder i NIM, Johan Strömgren.

  Tilgjengelig åpent på våre nettsider her.

 • Nettartikkel

  Nettartikkel: «Menneskerettslig reparasjonsplikt».

 • Panelsamtale

  I anledning de kommende rapporten arrangerer NIM en panelsamtale ledet av Anine Kierulf, med sametingspresident Silje Karine Muotka, stortingsrepresentant Ola Elvestuen, statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik og NIMs Johan Strömgren.

  Se samtalen i opptak her.

 • Rapport

  NIM publiserer rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder».

  I anledning rapporten arrangerer NIM en panelsamtale ledet av Anine Kierulf, med sametingspresident Silje Karine Muotka, stortingsrepresentant Ola Elvestuen, statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik og NIMs Johan Strömgren.

  Se samtalen i opptak her.

 • Seminar

  NIM presenterer rapporten for Sametinget.

 • Årsmelding

  NIMs årsmelding for 2021 overleveres til Stortinget.

  Fremmer der bl.a. en anbefaling om «Urfolks vern mot naturinngrep». og skriver et delkapittel om Fosen-saken.

 • Brev

  NIM sender brev  til Olje- og energidepartementet, dels for å gi en nærmere presentasjon av rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder» og dels for å uttrykke noen synspunkter på betydningen av Fosen-dommen i et menneskerettslig perspektiv. Blant annet fremheves at det i forlengelsen av Fosen-dommen er et pågående menneskerettighetsbrudd for reineierne på Fosen, og at myndighetene har en menneskerettslig reparasjonsplikt.

 • Seminar

  NIM presenterer rapporten på et interdepartementalt seminar hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

 • Juridisk artikkel

  Juridika publiserer artikkelen «Samers menneskerettslige vern og Fosen-dommen» skrevet av Johan Strömgren.

 • Rapport

  NIM publiserer rapporten om SP artikkel 27 i engelsk oversettelse: «Human Rights Protection against Interference in Traditional Sami Areas».

 • Seminar

  Lansering av rapporten på engelsk med online seminar og panelsamtale som side event ved FNs Permanent Forum. Arrangør NIM og Sametinget.

  Tilgjengelig i opptakk her.

 • Seminar

  Seminar i Kautokeino «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske områder»

  Arrangør NIM. Presentasjon og diskusjon, med bl.a. Silje Karine Muotka, Øyvind Ravna, Isak Henrik Eira, Gro Nystuen, Petter Wille og Vidar Strømme.

 • Nettartikkel

  NIM publiserer nettartikkelen «Ett år siden Fosen-dommen falt», av Johan Strömgren.

  Artikkelen er også tilgjengelig på nordsamisk: «Jáhkki gollan Fovsenduomu rájes».

 • Kronikk

  Kronikk hos Altinget: «Gro Nystuen: Fortsatt uavklart hvordan menneskerettighetsbruddet på Fosen skal rettes opp».

 • Kronikk

  Svar på tilsvar fra statsekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet, Altinget.no : «Gro Nystuen om Fosen-dommen: Hva har Høyesterett og OED egentlig sagt?».

 • Brev

  NIM sender brev til Olje- og energiminister Terje Aasland hvor vi ber om et møte ang oppfølging av Fosen-saken, NIM påpeker at det etter vårt syn er et pågående menneskerettighetsbrud på Fosen og utrykker bekymring over
  den økende tillitskrisen mellom samiske miljøer og myndighetene.

  Les hele brevet til statsråden her.

 • Brev

  NIM har møte med Olje- og energidepartementet og statsråd Terje Aasland.

 

Alt av NIMs arbeid på urfolksfeltet kan følges på våre temasider for urfolk: