NIMs arbeid med Fosen-saken

NIMs mandat omfatter alle menneskerettigheter Norge er bundet av, inklusive urfolksrettigheter. NIM har siden oppstart i 2015 derfor arbeidet med å fremme samiske rettigheter i ulike sammenhenger.

I 2019 startet vi arbeidet med en rapport om det menneskerettslige vernet som følger av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som ble utgitt i januar 2022: «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder». Etter at Fosen-dommen falt i Høyesterett i oktober 2021, har NIM skrevet en rekke kronikker, artikler og brev om nettopp Fosen-saken.

Her følger en oversikt over noe av det NIM har gjort:

 

Alt av NIMs arbeid på urfolksfeltet kan følges på våre temasider for urfolk: