Politiets bruk av maktmidler

NIM-H-2023-021
Forside til dette dokumentetNIMs høringsuttalelse - Politiets bruk av maktmidler (pdf) 326.63 KB

NIM har avgitt høring til Maktmiddelutvalgets utredning om politiets bruk av maktmidler. I dette høringssvaret har NIM valgt ut enkelte temaer som reiser menneskerettslige spørsmål, deriblant tiltak som bidrar til oppfyllelsen av menneskerettighetene i praksis gjennom ulike virkemidler, slik som presis og klar lovregulering. Høringssvaret er ikke uttømmende.

Høringssvaret går blant annet særlig inn på disse områdene:

  • maktbruk mot barn
  • maktbruk mot sårbare personer
  • spyttbeskytter

Les også vårt tidligere skriftlige innspill om temaet: