Frokostseminar: Fosen-dommen, hva betyr den?

Kl.
Diehtosiida, rom Sullodat
Vindmøller i vinterlandskap
Storheia vindmøllepark på Fosen

I en nylig avsagt dom har Høyesterett i storkammer kommet til at to av vindkraftutbyggingene på Fosen, Storheia og Roan, krenker samenes rettigheter til å utøve sin kultur og er brudd på SP artikkel 27. Saken har allerede vekket stor interesse, både i Norge og internasjonalt.

Det er en historisk avgjørelse, som ligger an til å få betydning for lignende saker i fremtiden. Det er første gang en så stor utbygging i tradisjonelle samiske områder vært behandlet i Høyesterett, og det er første gang berørte samiske parter vinner fram i en inngrepssak i Høyesterett gjennom å vise til menneskerettighetene. På seminaret drøftes dommens betydning.

Velkommen til frokostseminar på Diehtosiida 15. oktober kl. 09.00–09.45.

Program

  • 09.00 Fosen-dommen: Hva sier den? v/Johan Strömgren, regionkontorleder i NIM
  • 09.10 Sametingets analyse v/Eirik Larsen, politisk rådgiver på Sametinget
  • 09.20 Reindriftsfaglige utredninger i Fosen-saken, v/Isak Henrik Eira, seniorrådgiver i Protect Sápmi
  • 09.30 Felles diskusjon: Hva betyr dommen?
  • 09.45 Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

  • Oppmøtested: Diehtosiida, Hánnuluohkká 45, 9520 Kautokeino, rom Sullodat.
  • Det blir kaffe og lett servering.
  • Du trenger ikke melde deg på for å delta.