Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–3 av 3 treff.

   Utredning av reglene om stebarnsadopsjon i lys av EMK

   NIM har utredet adopsjonslovens regler om stebarnsadopsjon i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8. NIMs vurdering er at det norske lovverket fremstår godt egnet til å ivareta de kravene som stilles for stebarnsadopsjon etter praksis fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

   Til: Bufdir
   NIM-B-2022-029

   Innspel til Bufdir si utgreiing om eit tredje juridisk kjønn mv.

   I dette brevet kjem NIM med innspel til Bufdir si utgreiing om eit tredje juridisk kjønn. I innspelet gjer NIM greie for menneskerettslege rammer og utgangspunkt for eit tredje juridisk kjønn, i tillegg til å løfte fram menneskerettslege utfordringar for transpersonar.

   Til: Bufdir
   NIM-B-2022-021

   Forslag om kompetansebehov i barnevernstjenesten

   Det er viktig og positivt at det løftes frem i utredningen at barnevernarbeider må ha kunnskap om rettigheter og plikter i FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen oppstiller helt grunnleggende rettigheter for barn, som alle barnevernsarbeidere må ha kunnskap om i sitt virke.

   Til: Bufdir
   NIM-H-2017-008