Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 26 treff.
   Anine Kierulf

   Gull og grums i håndhilsedebatten

   «Hvis agurktid ennå finnes, kom den ikke forrige uke. Selv om det kunne virke sånn.»
   Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 8. juli 2023.

   Den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi

   I tillegg til å være Norges grunnlovsdag, er 17. mai også den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Siden i fjor har det vært utvikling på lhbti+-feltet i Norge, og ytterligere utvikling er ventet i løpet av året.

   FNs logo (verdenskart omringet av laurberkrans i hvit med teksten "CEDAW" under, ved siden av en faksimile av rapportens første side.

   NIMs supplerande rapport til FNs kvinnekomité

   NIM har levert sin supplerande rapport til FNs kvinnekomité. Krisesentertilbodet, og etterforsking og straffeforfølging av vald mot kvinner, og vald mot utsette grupper av kvinner er nokre av temaa i rapporten.

   FNs internasjonale dag for personar med nedsett funksjonsevne

   Den 3. desember er FNs internasjonale dag for personar med nedsett funksjonsevne. Dagen er til for å setje fokus på og skape medvit om stoda for funksjonshemma og rettane deira. Funksjonshemma opplever framleis barrierar for å realisere menneskerettane sine i praksis. Ein av desse rettane er ytringsfridomen.