Stortinget sikrer konsultasjonsretten

Stortinget vedtok i forrige uke Lov om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner), som etter NIMs syn legger til rette for en god gjennomføring av konsultasjonsretten etter ILO-konvensjonen.

Evaluering: NIM leverer

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) oppfyller mandatet sitt, det er hovedkonklusjonen i en evaluering som nylig ble behandlet i Stortinget.

Du må (ikke) tåle

Kronikk av Anine Kierulf, spesialrådgiver i NIM og førsteamanuensis ved UIO. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 4. juni 2021. Offentligheten er samfunnets ansvar. Samfunnet er ikke staten eller politiet, det er oss.   Nettavisen Filter eksponerte nylig en del av facebooksjikanen byråd Lan Marie Nguyen Berg utsettes for. Det førte til politietterforskning av det som var […]

NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

NIM synes at Domstolkommisjonen har gjort gode vurderinger av menneskerettighetene i utredningen. Den har etter NIMs syn utarbeidet en grundig utredning med sikte på hvordan domstolene også fremover skal fylle sin funksjon i rettsstaten, herunder for å sikre oppfyllelsen av menneskerettighetene.

Adgangen til å bruke spytthette bør avskaffes

Spytthette innebærer en vesentlig risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, særlig overfor sårbare grupper slik som barn. Siden myndighetene ikke i tilstrekkelig grad har kartlagt helserisikoen ved bruk av slike hetter, bør de avskaffes.

Innlegg: Barna er ikke glemt, men kanskje gjemt

Kronikk av Erlend Andreas Methi og Jenny Sandvig, fagdirektører i NIM. Publisert i Dagens Næringsliv 1. juni 2021. «Den foreslåtte åpenhetsloven gjør at virksomhetene skal «fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter». Det omfatter også FNs barnekonvensjon og barns rettigheter.» Les hele kronikken her

Barnevernsloven bør vedtas nå

Kronikk av Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver i NIM. Opprinnelig publisert i Rett24 31. mai 2021. Denne våren skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Den gjeldende loven er snart 30 år gammel. Selv om den har vært gjennom en rekke endringer, er det likevel nødvendig med en ny lov nå. […]