Supplerende rapport til høringen av Norges første periodiske rapport i FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

CRPD: Supplementary information from the Norwegian National Human Rights Institution to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities in relation to the hearing of the 1 st periodic report of Norway on 25-26 March 2019 (pdf) 301.07 KB
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

De temaer som tas opp er diskriminering og levekår for samer med nedsatt funksjonsevne, nasjonale minoriteter og andre sårbare grupper, vergemålsloven i praksis, bruk av tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, opplæring av barn med spesielle behov.

Du finner rapporten ved å følge lenken øverst på siden. Høringen av Norge skjer 25. og 26. mars 2019.

Her finner du våre tidligere innspill til samme komité: NIMs muntlige innlegg til formøte – CRPDNIMs innspill til formøte – CRPD