De temaer som tas opp er diskriminering og levekår for samer med nedsatt funksjonsevne, nasjonale minoriteter og andre sårbare grupper, vergemålsloven i praksis, bruk av tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, opplæring av barn med spesielle behov.

CRPD: Supplementary information from the Norwegian National Human Rights Institution to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities in relation to the hearing of the 1 st periodic report of Norway on 25-26 March 2019 (301 KB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Du finner rapporten ved å følge lenken øverst på siden. Høringen av Norge skjer 25. og 26. mars 2019.

Her finner du våre tidligere innspill til samme komité: NIMs muntlige innlegg til formøte – CRPDNIMs innspill til formøte – CRPD

Les mer om temaet her: NIMs temasider om diskriminering og sårbare grupper, NIMs temasider om helse og omsorg, NIMs temasider om nasjonale minoriteter, NIMs temasider om urfolk, NIMs temasider om skole og utdanning