De temaer som tas opp er diskriminering og levekår for samer med nedsatt funksjonsevne, nasjonale minoriteter og andre sårbare grupper, vergemålsloven i praksis, bruk av tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, opplæring av barn med spesielle behov.

NHRI Norway to CRPD session21_final (301 KB)
The flags of the193 member states are back after the renovation of the "Allée des Drapeaux" at the Palais des Nations. 7 February 2014. ©UN Photo / Jean-Marc Ferré

Du finner rapporten ved å følge lenken øverst på siden. Høringen av Norge skjer 25. og 26. mars 2019.

Her finner du våre tidligere innspill til samme komité: NIMs muntlige innlegg til formøte – CRPDNIMs innspill til formøte – CRPD

Les mer om temaet her: NIMs temasider om diskriminering og sårbare grupper, NIMs temasider om helse og omsorg, NIMs temasider om nasjonale minoriteter, NIMs temasider om urfolk, NIMs temasider om skole og utdanning