Direktør Adele Matheson Mestads tale under lanseringsseminar for NIMs årsmelding 2018

Direktør Adele Matheson Mestads tale under lanseringsseminar for NIMs årsmelding 2018

05 apr 2019

Tale årsmelding 2018 Stortingspresident. Kjære menneskerettsvenner. Hvordan står det egentlig til med menneskerettighetene i Norge? Det er et stort spørsmål fordi menneskerettighetene virker inn på nær sagt alle livsområder. Og når jeg sier virker inn, så mener jeg at de setter noen ytterrammer for politikkutforming og praksis for at alt…

Fáddáraporta 2018 – Veahkaválddálašvuohta ja illasteapmi sámi servodagain

Fáddáraporta 2018 – Veahkaválddálašvuohta ja illasteapmi sámi servodagain

27 mar 2019

Raporttas lea mihttun dárkileappot čielggadit eiseválddiid olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid eastadit, hehttet ja dutkat veahkaválddálašvuođa ja illastemiid gos gillájeaddji lea sápmelaš. Raporta geahččala maid čilget dálá dilálašvuođa – mii hehtte sámi gillájeaddji oažžumis doarvái veahki, ja makkár doaibmabijuid leat eiseválddit álggahan? Mii cuiggodit heajos beliid das movt stáhta áimmahuššá iežas sihkkarastingeatnegasvuođa, ja ovddidit ávžžuhusaid movt dat sáhttá buoriduvvot.

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018

26 mar 2019

NIM skal blant annet gi råd til regjeringen og andre offentlige organer om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. I den forbindelse avgir NIM en årsmelding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Årets årsmelding Dokument 6 (2018–2019) ble avgitt til Stortinget 26. mars 2019, og skal…