Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

02 apr 2020

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering…

Regjeringens vedtakelse av forskrifter med fullmakt i koronaloven – ivaretakelse av demokrati og rettssikkerhet i ekspressfart

Regjeringens vedtakelse av forskrifter med fullmakt i koronaloven – ivaretakelse av demokrati og rettssikkerhet i ekspressfart

31 mar 2020

Regjeringen har nå begynt å vedta forskrifter med grunnlag i koronaloven som er navnet på fullmaktsloven som Stortinget vedtok forrige uke. Det er grunn til å tro at flere vil komme. Forrige uke vedtok regjeringen blant annet forskrifter om utvidet adgang til skriftlig behandling i fengslingssaker, begrensninger i innsattes adgang til besøk og om helsehjelp.

Høringsinnspill til forslag om midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv.

Høringsinnspill til forslag om midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv.

30 mar 2020

NIM har avgitt  høringsinnspill til forslag om midlertid forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven. Vi fremholdt at når innsatte ikke får adgang til besøk, kan myndighetene ha en plikt til å legge til rette for annen kontakt med familie og venner, slik som skype. Hvis det blir aktuelt med…