Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 14 treff.
   Forsiden på rapporten "Videre etter vold? Retten til vern og støtte i reetableringsfasen for voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn", som viser en åpen dør i et blått rom som leder til et rødt, solfylt landskap.

   Videre etter vold?

   Denne rapporten handler om hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn. Den setter søkelys på krisesentrenes tilbud til disse kvinnene og oppfølgingen de får i reetableringsfasen.

   NIM-R-2024-003

   «Du har ikke noe her å gjøre»

   I denne rapporten undersøker NIM rusavhengiges opplevelser av diskriminering og stigmatisering i møte med offentlige tjenester. Rapporten baserer seg på en kvalitativ undersøkelse som er gjennomført av NIM, hvor vi har intervjuet rusavhengige, brukerorganisasjoner, helsepersonell og politiansatte. Disse funnene vurderes opp mot Norges menneskerettslige forpliktelser.

   Eldres menneskerettigheter. På stedet hvil?

   I denne rapporten har NIM vurdert sårbare eldres menneskerettighetssituasjon i Norge. NIM har sett på tre problemområder: vold og overgrep, tvungen helsehjelp, og underernæring og uheldig legemiddelbruk. Rapporten bygger videre på NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – syv utfordringer» fra 2019, som fant at eldre møter menneskerettslige utfordringer på en rekke samfunnsområder i Norge. NIM spør: Hvordan står det til med eldres menneskerettigheter i 2023? Har det skjedd fremgang, eller står eldres menneskerettighetssituasjon på stedet hvil?

   NIM-R-2023-001

   Rus og menneskerettigheter

   Det er flere svakheter knyttet til realiseringen av menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler i Norge. Denne rapporten forsøker å skape større bevissthet om statens menneskerettslige forpliktelser på rusfeltet, og hvor godt de er ivaretatt. I rapporten fremmes ni anbefalinger til myndighetene om hvordan rusbrukeres menneskerettigheter kan styrkes.

   NIM-R-2022-007

   Funksjonshemmedes ytringsfrihet

   Denne rapporten handler om utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet og er basert på funn fra en undersøkelse som NIM gjennomførte i 2021.

   NIM-R-2022-005

   Ny teknologi og menneskerettigheter

   NIMs seneste rapport, «Ny teknologi og menneskerettigheter», gir et overblikk over de viktigste menneskerettslige utfordringene som oppstår når teknologiutviklingen gir maskinene en stadig mer sentral plass i styring og forvaltning av det norske samfunnet.

   NIM-R-2022-003

   Ny rapport: Inkorporering av CRPD i norsk rett

   I denne rapporten drøftes spørsmålet om mulig motstrid mellom norsk rett og CRPD. En av konklusjonene er at bekymringen for at inkorporering av CRPD vil føre til stor rettsusikkerhet, synes overdreven.

   NIM-R-2022-002