Postadresse:
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 8, 0158 Oslo
Inngang Tollbugata, henv. resepsjonen i 3. etg.

Tel: 23 31 69 70               Epost: info@nhri.no