Årsmelding 2016 - Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (3 MB)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars.

Sammen med årsmeldingen har vi i 2016 gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her:

Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske

Temarapport 2016 – Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller?