Årsmelding 2016 - Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (3 MB)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars, og er nå tilgjengelig for alle.

Sammen med årsmeldingen har vi gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her:

Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske

Temarapport 2016 – Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller?