Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 33 treff.
   Forsiden på rapporten "Videre etter vold? Retten til vern og støtte i reetableringsfasen for voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn", som viser en åpen dør i et blått rom som leder til et rødt, solfylt landskap.

   Videre etter vold?

   Denne rapporten handler om hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn. Den setter søkelys på krisesentrenes tilbud til disse kvinnene og oppfølgingen de får i reetableringsfasen.

   NIM-R-2024-003

   «Du har ikke noe her å gjøre»

   I denne rapporten undersøker NIM rusavhengiges opplevelser av diskriminering og stigmatisering i møte med offentlige tjenester. Rapporten baserer seg på en kvalitativ undersøkelse som er gjennomført av NIM, hvor vi har intervjuet rusavhengige, brukerorganisasjoner, helsepersonell og politiansatte. Disse funnene vurderes opp mot Norges menneskerettslige forpliktelser.

   Forsiden på rapporten "Canary in the Coal Mine – Sámi Rights and Climate Change in Norway"

   Canary in the Coal Mine – Sámi Rights and Climate Change in Norway

   Den eskalerende globale klimakrisen reiser komplekse spørsmål der jussen, politikken og vitenskapen møtes. NIMs rapport «Canary in the Coal Mine – Sámi Rights and Climate Change in Norway» utforsker hvordan klimaendringer påvirker samisk kultur.

   NIM-R-2024-001-EN

   Generativ kunstig intelligens og ytringsfrihet

   I denne rapporten har Teknologirådet og Norges institusjon for menneskerettigheter forent krefter for å forutse noen av effektene kunstig intelligens vil føre med seg for vår digitale offentlighet, og vurdere hvordan utviklingen vil kunne påvirke menings-, informasjons- og ytringsfriheten.

   NIM-R-2023-004
   Forsiden på rapporten: Stille i møte med hets - en rapport om tilskuerintervensjon i Norge

   Stille i møte med hets – en rapport om tilskuerintervensjon i Norge

   NIM har publisert rapporten «Stille i møte med hets – en rapport om tilskuerintervensjon i Norge». Rapporten er en del av prosjektet «Stillhet sårer». I rapporten gjennomgår vi kunnskapsgrunnlaget for prosjektet, oppsummerer funnene kampanjen bygger på og beskriver en rekke strategier for tilskuerintervensjon.

   Eldres menneskerettigheter. På stedet hvil?

   I denne rapporten har NIM vurdert sårbare eldres menneskerettighetssituasjon i Norge. NIM har sett på tre problemområder: vold og overgrep, tvungen helsehjelp, og underernæring og uheldig legemiddelbruk. Rapporten bygger videre på NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – syv utfordringer» fra 2019, som fant at eldre møter menneskerettslige utfordringer på en rekke samfunnsområder i Norge. NIM spør: Hvordan står det til med eldres menneskerettigheter i 2023? Har det skjedd fremgang, eller står eldres menneskerettighetssituasjon på stedet hvil?

   NIM-R-2023-001

   Rus og menneskerettigheter

   Det er flere svakheter knyttet til realiseringen av menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler i Norge. Denne rapporten forsøker å skape større bevissthet om statens menneskerettslige forpliktelser på rusfeltet, og hvor godt de er ivaretatt. I rapporten fremmes ni anbefalinger til myndighetene om hvordan rusbrukeres menneskerettigheter kan styrkes.

   NIM-R-2022-007

   Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge

   I denne rapporten presenterer NIM funn fra en omfattende spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter, og etterlyser tiltak for å forebygge og bekjempe hatprat mot, samt et betydelig kunnskapsløft om de samme gruppene.

   NIM-R-2022-006