Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 34 treff.
   Pernille Borud og Mina Haugen

   Kvinnedag og partnerdrap: Norge må følge opp FN-krav

   «For dårlige risikovurderinger kan få alvorlige konsekvenser for kvinners liv. I tillegg innebærer det en risiko for menneskerettsbrudd.» Kronikk av Mina Haugen og Pernille Borud, rådgivere i NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 8. mars 2024.

   Silhuett av hode til en person mot en vakker rosa og blå kveldshimmel. Kondensstripen til et fly kan skimtes på himmelen.

   Enslige mindreårige asylsøkere i Norge

   NIM mener forskjellsbehandlingen som enslige mindreårige asylsøkere over 15 år er utsatt for er i strid med barnekonvensjonen. I denne nettsaken tar vi opp utfordringer knyttet til både omsorgstilbudet og forsvinninger fra mottak, hva FN har kritisert Norge for, og hva NIM har gjort på området.

   De norske barnevernssakene – ofte stilte spørsmål

   De siste årene har EMD behandlet en rekke norske barnevernssaker. I denne artikkelen svarer vi på spørsmålene: Hvor mange saker er det og hva handler de om? Hva må myndighetene gjøre og hva er gjort? Og hvordan har NIM jobbet med sakene?

   Bygning i postmodernistisk stil, med mye glass og metal som utgjør tre silyndriske moduler.

   Ny historisk klimahøring i EMD i sak mot bl.a. Norge

   Onsdag 27. september holder storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) høring i en klimasak hvor seks portugisiske barn og unge har klaget inn bl.a. Norge for ikke å gjøre nok mot klimaendringene i deres levetid. NIM vil holde innlegg i saken på vegne av 48 menneskerettighetsinstitusjoner i Europa, som tredjepart.

   Bygning i postmoderne arkitektonisk med gulnende løvtrær rundt seg stil foran en elv.

   Rekordantall saker mot Norge avgjort av EMD

   Forrige uke avsa EMD en rekke dommer mot Norge. Sakene gjelder i hovedsak klager over vedtak om tvangsadopsjon eller samvær etter omsorgsovertakelse, og Norge ble felt ni ganger og frifunnet i tolv saker.

   FNs logo (verdenskart omringet av laurberkrans i hvit med teksten "CEDAW" under, ved siden av en faksimile av rapportens første side.

   NIMs supplerande rapport til FNs kvinnekomité

   NIM har levert sin supplerande rapport til FNs kvinnekomité. Krisesentertilbodet, og etterforsking og straffeforfølging av vald mot kvinner, og vald mot utsette grupper av kvinner er nokre av temaa i rapporten.