Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 33 treff.
   FNs logo (verdenskart omringet av laurberkrans i hvit med teksten "CEDAW" under, ved siden av en faksimile av rapportens første side.

   NIMs supplerande rapport til FNs kvinnekomité

   NIM har levert sin supplerande rapport til FNs kvinnekomité. Krisesentertilbodet, og etterforsking og straffeforfølging av vald mot kvinner, og vald mot utsette grupper av kvinner er nokre av temaa i rapporten.

   FNs internasjonale dag for personar med nedsett funksjonsevne

   Den 3. desember er FNs internasjonale dag for personar med nedsett funksjonsevne. Dagen er til for å setje fokus på og skape medvit om stoda for funksjonshemma og rettane deira. Funksjonshemma opplever framleis barrierar for å realisere menneskerettane sine i praksis. Ein av desse rettane er ytringsfridomen.

   Ansikt på ung mann i dunkel, blå belysning som er malt med tårer i regnbueflaggets farger

   Nytt forslag om regulering av konverteringsterapi

   Høringsrunden om et nytt forslag om kriminalisering av å utføre og markedsføre konverteringsterapi ble avsluttet i går. Forslaget må presiseres og tydeliggjøres for at det ikke skal medføre uforholdsmessige inngrep i ytrings-, religionsfriheten og retten til privatliv, mener NIM.

   Fasaden på Høyesteretts hus i Oslo.

   Høyesterettsdom i sak om transpersoners vern mot hatefulle ytringer

   Høyesterett avsa i dag dom om hatefulle ytringer på grunn av kjønnsidentitet, hvor de fant at ytringene var straffbare. Høyesterettsddommen er den første av sitt slag etter at det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer rettet mot noen på grunn av deres kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet trådte i kraft.

   Et regnuebånd som danner konturene til en skålvekt på gul bakgrunn.

   Skeiv rett – EMK som levende instrument

   Hvorfor kan menneskerettighetene innebære en ting den ene dagen og så noe helt annet et par år senere? I denne artikkelen ser vi nærmere på utviklingen av skeives menneskerettighetsvern under EMK.