Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 21–29 av 29 treff.
   ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin

   Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs barnekomité (CRC)

   De problemstillinger som tas opp er: Barnevern og ni EMD saker; mindreårige asylsøkere;  vold mot barn, spesielt mot samiske barn; ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon – klagemekanismen; internering av asylsøkere barn asylsøkere.

   NIM-IR-2017-004

   Innspill til Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

   De problemstillinger som tas opp er: NIM; begrepene etnisitet eller rase i diskrimineringsloven; hatkriminalitet og hatefulle ytringer; urfolk; nasjonale minoriteter; omsorg for enslige mindreårige asylsøkere; eldre og deres menneskerettighetssituasjon; utredningsinstruksen.

   NIM-IR-2017-003

   Innspill til Norges 7. rapport til FNs menneskerettighetskomité

   NIM vil gi kommentarer på enkelte punkter i statsrapporten: Nasjonal institusjon;  Hatkriminalitet; Psykiatri; Politiarrest, varetekt og fengselsbesluttet utelukkelse; Fri rettshjelp; Internering av asylsøkere; Urfolk; Nasjonale minoriteter; Eldre og deres menneskerettighetssituasjon.

   NIM-IR-2017-002

   Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW)

   NIM har sendt sitt innspill til arbeidsgruppen som møtes i et formøte for å utarbeide saksliste, som en del av forberedelsene til høringen av Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (CEDAW). De problemstillinger som tas opp er: likestilling- og diskriminering;  ny utredningsinstruks; samiske kvinner og helse; kvinner i fengsel; menneskerettigheter til eldre.

   NIM-IR-2017-001