Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 29 treff.

   NIMs muntlige innlegg til høringen av Norges 23./24. periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

   De temaer som ble tatt opp var koordinert oppfølging av overvåkningsorganenes anbefalinger til Norge, hatprat og hatkriminalitet, nasjonale minoriteter, samiske rettigheter og enslige mindreårige asylsøkere. Les hele vårt muntlige innlegg ved å følge lenken lenger oppe på siden. I forkant av komiteens høring av Norge har NIM sendt supplerende informasjon til CERD og innspill til […]

   NIM-IR-2018-010
   ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin

   NIMs rapport til FNs menneskerettighetsråd (HRC) i forkant av Norges 3. periodiske rapportering (UPR) i 2019

   Blant temaene som tas opp er oppfølging av internasjonale anbefalinger, opplæring om menneskerettigheter i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, isolasjon i politiets varetekt og i fengsel, mindreårige i politiets varetekt og i fengsel, kvinner og mentalt syke i fengsel og vold mot kvinner, eldre og andre utsatte grupper.

   NIM-IR-2018-008

   Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

   De problemstillinger som tas opp er Norges tolkningserklæringer i forbindelse med ratifisering av konvensjonen, diskriminering og levekår for personer med funksjonsnedsettelse med samisk eller annen minoritetsbakgrunn, vergemålsloven i praksis, og tvangsbruk overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern, i somatisk helsehjelp og for eldre i sykehjem.

   NIM-IR-2018-005