5 resultater

Rapport fra Helse Sør-Øst "Behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori", 2018

05 mar 2018

Rapport fra Helse Sør-Øst viser at det er uenighet om utvikling av behandlingstilbud til personer med kjønnsinkogruens. Formålet med rapporten var blant annet å beskrive eksisterende behandlingstilbud, identifisere områder der det i dag er mangelfull kompetanse og foreslå funksjonsdeling mellom nasjonal og regionale behandlingstilbud. Rapporten er utarbeidet av representanter fra…

Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022), 2017

16 aug 2017

Departementene lanserer strategi som skal gjøre det lettere å behandle, mestre og leve med psykisk sykdom. Dette er den første strategien noensinne som spenner over hele det psykisk helsefeltet, og som omfatter alle aldre. Alle mennesker lærer i ung alder at fysisk smerte og sykdom går over, men ikke like…