Temarapport 2019 – Eldres menneskerettigheter: syv utfordringer

Denne temarapporten belyser aktuelle menneskerettslige utfordringer som berører eldre. NIM har analysert rettslige og faktiske grunnlag på syv ulike temaområder. Rapporten omtaler flere forhold som gir grunn til bekymring, i tillegg til konkrete anbefalinger til myndighetene.

Norge til pers i FNs menneskerettighetsråd

I 2019 skal Norge granskes av FNs menneskerettighetsråd i den såkalte UPR-høringen. Nylig sendte Solberg-regjeringen sin rapport om hvordan den har fulgt opp et hundretalls anbefalinger for å styrke menneskerettighetene i Norge.

4 av 10 mener menneskerettighetene brytes i Norge

Nordmenn anser innvandrere, asylsøkere og barn for å være de mest sårbare for menneskerettighetsbrudd. Det viser en undersøkelse av nordmenns holdninger til menneskerettighetene, som Kantar TNS har gjennomført for NIM.