Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 11 treff.
   Adele Matheson mestad og Mathilde Wilhelmsen.

   Er noen liv mer verdt enn andre?

   «Hvert år forsøker hundrevis av mennesker å ta sitt eget liv i norske fengsler. Vi gjør ikke nok for å hindre dem i å lykkes.» Kronikk av Adele Matheson Mestad, direktør og Mathilde Wilhelmsen, rådgiver.

   FNs logo (verdenskart omringet av laurberkrans i hvit med teksten "CEDAW" under, ved siden av en faksimile av rapportens første side.

   NIMs supplerande rapport til FNs kvinnekomité

   NIM har levert sin supplerande rapport til FNs kvinnekomité. Krisesentertilbodet, og etterforsking og straffeforfølging av vald mot kvinner, og vald mot utsette grupper av kvinner er nokre av temaa i rapporten.

   Ytringsfrihet i fengsel

   Hvordan står det til med ytringsfriheten i fengsel? Og hører vi nok fra de innsatte selv? NIM avholdt 13. mai et seminar om nettopp dette for de innsatte i Bergen fengsel.

   Piggtrådgjerde utenfor fengsel

   Isolasjon i fengsel

   Innsatte har menneskerettigheter på lik linje med alle andre, og overdreven bruk av isolasjon kan bryte med menneskerettighetene. Les mer om dette og se film om temaet her.

   Brev til nye statsråder

   NIM har sendt brev til fire av de nye statsrådene som har ansvar for ulike deler av de temaområdene NIM jobber med. Brevene kan du lese her.

   Hegelås på fengselsgitter

   Innskrenkninger av innsattes rettigheter

   I Danmark ble det nylig sendt ut et lovforslag på høring som vil åpne for en innskrenking av livstidsdømtes muligheter til å komme i kontakt med omverdenen og inngå nye relasjoner mens de soner straff.