Les vår årsmelding for 2016

Les vår årsmelding for 2016

28 mar 2017

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars, og er nå tilgjengelig for alle. Sammen med årsmeldingen har vi gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven…

Årsmelding 2015 DOK. 18 (2015-2016)

Årsmelding 2015 DOK. 18 (2015-2016)

30 mar 2016

Dette er den første meldingen til Stortinget fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Målet for den nasjonale institusjon for menneskerettigheter er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette fordrer et faglig solid kunnskapsgrunnlag, som vi vil innhente gjennom systematisk og etterprøvbar overvåking over tid av menneskerettslige forpliktelser i full bredde.