Menneskerettighetene i Norge 2023

NIMs årsmelding for 2023 (Dokument 6 2023–2024) ble overlevert Stortinget 21. mars. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

NIMs årsmelding for 2022

I dag overleverte NIM årsmeldingen for 2022 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Årsmeldingen inneholder anbefalinger til Stortinget om blant annet Fosen-saken og soningsforhold i norske fengsler.

DOK6-2022-2023
Nims årsmelding. "Menneskerettighetene i Norge 2021"

NIMs årsmelding for 2021

NIMs årsmelding for 2021 (Dokument 6 2021–2022) ble overlevert Stortinget 29. mars. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

DOK6-2021-2022

NIMs årsmelding for 2020

NIMs årsmelding for 2020 (Dokument 6 2020–2021) ble overlevert Stortinget ved stortingspresident Tone W. Trøen 8. april 2021.

DOK6-2020-2021

NIMs årsmelding til Stortinget 2019

NIMs årsmelding for 2019 (Dokument 6 2019–2020) ble overlevert Stortinget 1. april. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

DOK6-2019-2020
Menneskerettighetene i Norge 2018

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018

NIM skal blant annet gi råd til regjeringen og andre offentlige organer om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. I den forbindelse avgir NIM en årsmelding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Årets årsmelding Dokument 6 (2018–2019) ble avgitt til Stortinget 26. mars 2019, og skal debatteres i Stortinget i inneværende […]

DOK6-2018-2019
Årsmelding 2017

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Digitaliseringen fører til nye utfordringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvernet. Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april. I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i Norge, som vold i nære […]

DOK6-2017-2018

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2016

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars. Sammen med årsmeldingen har vi i 2016 gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller?

DOK6-2016-2017

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2015

Dette er den første årsmeldingen til Stortinget fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIMs mål er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette fordrer et faglig solid kunnskapsgrunnlag, som vi vil innhente gjennom systematisk og etterprøvbar overvåking over tid av menneskerettslige forpliktelser i full bredde.

DOK18-2015-2016

Årbok 2015 om menneskerettigheter i Norge

Årbok om menneskerettigheter i Norge 2015 er et supplement til vår første halvårsmelding til Stortinget. Årboken redegjør for menneskerettighetenes stilling i Norge det siste året på grunnlag av dommer, dokumenter og publikasjoner som er relevante i et menneskerettslig perspektiv.