200 resultater

International resources

International resources

08 apr 2020

This page presents key resources and recommendations from international human rights bodies, experts and organisations regarding the protection of human rights during the COVID-19 pandemic.

Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

02 apr 2020

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering…

Synlighet og tendens (tallgrunnlag)

01 apr 2020

Synlighetskategori Total Negativ Nøytral Positiv Fullt fokus 12 4 1 7 Sentral 96 5 12 79 Medvirkende 109 6 46 57 Delvis medvirkende 182 4 150 28 Perifer 57 0 55 2…