Supplerende rapport til høringen av Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (CEDAW)

Supplerende rapport til høringen av Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (CEDAW)

02 okt 2017

De problemstillinger som tas opp er: ny likestilling- og diskrimineringlov; LDO og LDN i overgangsfasen, ny utredningsinstruks; samiske kvinner og helse; seksuell vold;  seksuell vold og vold i nære relasjoner i samiske samfunn;  kvinner i fengsel og likelønn.