Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 81–90 av 107 treff.
   Norges lover

   Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – innstramninger i utvisningsregelverket mv.

   Temaene som tas opp er utvidelse av utvisningsgrunnlagene for utlendinger med midlertidig opphold, til å omfatte seksuallovbrudd, ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted og alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Videre foreslås adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse utvidet til å omfatte enkelte seksuallovbrudd og bæring av skytevåpen på offentlig sted.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-015

   Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

   Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften med sikte på å gi hjemmel for å pålegge DNA-test i utlendingssaker der det er nødvendig for å fastslå at det foreligger en familierelasjon. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har ingen merknader til forslaget.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-007

   Høringsuttalelse – Endringer i vergemålsloven

   De temaer som tas opp er behov for videreutvikling av beslutningsstøtte, samtykkekompetanse og mindreåriges selvbestemmelse under vergemål.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-005

   Høringsuttalelse – Endringer i reglene om kildevern

   De temaer som tas opp er kildevernet generelt, vernets begrunnelse, kildevernreglenes virkeområde, vern av innholdet i journalistisk materiale generelt og tvangsmidler/etterforskning mot pressen.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-003
   Person

   Høringsuttalelse til endringer i straffeloven

   NIM mener at forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i straffeloven (oppfølging etter ikrafttredelsen av straffeloven) ikke byr på menneskerettslige utfordringer for Norge.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-012