Kommuners menneskerettighetsansvar

Kommunene har et selvstendig menneskerettighetsansvar, jf. Grunnloven § 92 og HR 2022- 401-A (Tolgasaken). Dette betyr at kommunene må ivareta menneskerettighetene i alle aspekter av sitt virke, menneskerettighetene er juridisk forpliktende for kommunene.

Kommunene står i førstelinjen og er de som ivaretar mange av menneskerettighetene som Norge er bundet av i praksis. Lærerne som underviser datteren din, vernepleierne som pleier din syke far eller naboen som sikrer at bygninger i din kommune skal være universelt utformet, er mennesker som daglig bidrar til den nasjonale gjennomføringen av menneskerettighetene.